Wicca Boeken

Het echtpaar Joke en Ko Lankester hebben ruim 30 jaar een Gardnerian Wicca coven geleid en hebben in deze tijd ook 13 boeken geschreven.
Deze waren eerst te koop via de boekhandel en via hun eigen webshop, Circe Wicca, maar na het overlijden van Ko in 2019 zijn ze niet meer in de handel.
Joke vindt het echter wel belangrijk dat de boeken beschikbaar blijven voor geïnteresseerden en daarom zijn ze hier te downloaden als Pdf.

De boeken zijn gratis, maar het overmaken van een donatie naar een zelfgekozen goed doel wordt op prijs gesteld.

In ’De kringloop van het leven’ geven Joke en Ko hun visie op Wicca, de oude religie. De ontstaansgeschiedenis van Wicca wordt uitgebreid beschreven waarna er hoofdstukken volgen over de Godin en de God, de coven, rituelen en feesten, magie, divinatie, meditatie, overgangsrituelen en de rol van muziek, zang, dans en spel binnen Wicca. Het boek geeft een uitgebreide en gedegen uitleg over Wicca als religie en alles wat hiermee samenhangt. Voor zowel gevorderde wiccans als geïnteresseerde leken is het een belangrijke bron van informatie.

De kringloop van het leven

‘De acht jaarfeesten’ begint met een korte beschrijving van het moderne Paganisme of Heidendom, de geschiedenis van de acht jaarfeesten en een uitleg hoe je deze ritueel kunt vieren. Deze uitleg is sterk geënt op Wicca, maar ook bruikbaar voor mensen van andere tradities. Hierna worden de jaarfeesten van Samhain tot en met het herfstfeest afzonderlijk beschreven waarbij de voorlopers van het jaarfeest bij de oude Grieken, Romeinen, Kelten en Germanen en de manieren waarop deze in het Christendom vorm kregen uitvoering beschreven worden. Bij elk jaarfeest wordt verder een voorbeeldritueel en meditatie gegeven om zelf het feest mee te vieren, inclusief recepten voor bijbehorende wierook, wijn en gebak.

De acht jaarfeesten

Het ‘Vieren van de Maanfeesten’ was het eerste boek en is alleen geschreven door Ko Lankester zonder veel bemoeienis van Joke. De oorspronkelijke titel was ‘De Keltische maankalender in het zonnejaar’ en die geeft meteen de inhoud goed weer. Ko beschrijft in het boek een maankalender van 12 of 13 lunaties, maancycli van donkere maan via het eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier tot weer donkere maan, die ingepast zijn in het zonnejaar met de acht jaarfeesten. Zo is bijvoorbeeld de ‘Maan van de langste nacht ‘ de lunatie van de eerste volle maan na midwinter. De maankalender eindigt met de ‘Boommaan’, een lunatie die slechts zeven keer per 19 jaar voorkomt als het zonnejaar 13 in plaats van 12 volle manen heeft. Elke maan in de kalender is gekoppeld aan een ogham boom en heeft een betekenis die past bij de tijd van het jaar waarin hij valt. Zo is de ‘Maan van het weerlicht’ verbonden met de hazelaar/coll en staat voor wijsheid. De botanische kenmerken van de hazelaar worden beschreven, de rol van de hazelaar in mythologie (Keltisch, Germaans en Klassiek) en volksgeloof evenals folkloristische gebruiken waarin de hazelaar een rol speelt. Voor elke maan worden suggesties gegeven hoe je deze kunt vieren inclusief een recept voor bijpassende wierook, wijn en gebak.

Het vieren van de maanfeesten

‘Heksen komen van de maan’ is een interessant basisboek over Wicca. Alle relevante onderwerpen zoals de oorsprong van Wicca, de rituelen, de jaar- en maanfeesten, divinatie en magie worden besproken op een beknopte maar grondige manier. Wat dit boek echter vooral de moeite van het lezen waard maakt, is dat het helemaal geschreven is vanuit de eigen ervaring van Joke en Ko. Het gaat over hun pad naar Wicca, over de werkwijze van hun coven en over hun visie op de rituelen, feesten en magie. Dit maakt ‘Heksen komen van de maan’ tot een boek dat niet alleen informatief is maar ook een zeldzaam inkijkje geeft in de gang van zaken binnen een coven.

Heksen komen van de maan.

‘Het magische spreukenboek’ is een echt doe-boek. Het beschrijft eerst wat spreuken en magie precies zijn en daarna de geschiedenis van de magische spreuken vanaf de Soemeriërs via Mesopetamië, Egypte, de Grieken en Romeinen, de Middeleeuwen en de Renaissance tot nu. Dan volgt een uitgebreid hoofdstuk over het zelf maken en gebruiken van spreuken en tenslotte een aantal hoofdstukken waarin spreuken voor bepaalde magische doelen als gezondheid, relaties, bescherming, studie, werk, huisvesting, spirituele ontwikkeling en spreuken om magisch verandering te brengen in ongewenste situaties.

Het magische spreukenboek

‘De magie van wierook’ is volgens de kaft het meest complete boek over wierook en dat kan best wel kloppen. Na een korte inleiding over de geschiedenis en het magisch gebruik van wierook volgt een lange opsomming van harsen en kruiden die in wierook verwerkt kunnen worden. Van elk ingrediënt wordt vermeld wat voor plant of hars het is, waar het groeit, welke delen te gebruiken zijn en hoe je het kunt oogsten. Naast de Nederlandse en latijnse naam worden de Engelse en Duitse namen en oude volksnamen gegeven en uitgelegd. Verder worden nog de magische toepassingen uitgebreid beschreven. Het boek eindigt tenslotte met tientallen wierookrecepten voor de verschillende jaarfeesten en andere rituelen, voor verschillende goden en godinnen en voor verschillende magische doeleinden als het aantrekken van liefde, een veilige reis, een nieuwe woning vinden en healing. Een echt doe-boek.

De magie van wierook

Wie een handboek over verschillende manieren van divineren komt bij ‘De taal van de orakels’ enigszins bedrogen uit. In het boek worden weliswaar enkele methoden om te divineren zoals de ogham, runen, handlezen en het lezen van inktvlekken in water beschreven, maar het boek gaat toch vooral over de geschiedenis van het divineren vanaf de vroege oudheid tot nu. Joke en Ko onderscheiden zeven vormen van divinatie, droomduiding, het raadplegen van geesten en demonen, orakelen, het lezen van voortekens, divineren met bewegingen van bijvoorbeeld een beeld of pendel, divineren met patronen als de sterrenhemel of de lijnen in een hand en het werpen van het lot door middel van bijvoorbeeld runen of kaarten. Van elk van deze zeven vormen wordt de geschiedenis en de ontwikkeling van verschillende divinatiemethoden beschreven. Zo wordt de droomduiding beschreven van het Soemerische rijk tot en met Freud en worden de wortels van de wichelroede teruggevoerd tot een boek uit 1556 over het opsporen van metalen en ertsen in de bodem.

De taal van de orakels

De Groene Man en de Groene Vrouw in Nederland’ is een reisgids langs groene mannen en vrouwen in 27 steden door heel Nederland, van Amsterdam naar Deventer en van Groningen naar Maastricht. Joke en Ko hebben door heel Nederland groene mannen en vrouwen gespot en op de foto gezet. Deze foto’s met een beschrijving en de vindplaats staan allemaal in dit boek. En als toegift hebben ze er ook hun eigen privecollectie groene mannen en vrouwen in gezet.

Groene man en groene vrouw in Nederland

De ‘Encyclopedie van Westerse Goden en Godinnen’ is de eerste encyclopedie die joke en Ko geschreven hebben. Ze beschrijven hierin achtereenvolgens de goden en godinnen van het Nabije Oosten, Egypte, de oude Grieken, de Romeinen, de Kelten en de Germanen. Eerst wordt telkens de geschiedenis van de desbetreffende cultuur of volk beschreven en daarna in alfabetische volgorde hun godenwereld.


Westerse Goden en Godinnen deel 1: prehistorie tm Egypte

Westerse Goden en Godinnen deel 2: Griekse beschaving

Westerse Goden en Godinnen deel 3: Romeinen tm Germanen

De ‘Geïllustreerde encyclopedie van Indiase Goden en Godinnen’ is de tweede encyclopedie van Joke en Ko en is voortgekomen uit de vele reizen van Joke naar India. Het boek beschrijft eerst de geschiedenis van India, daarna het Hindoeïsme en vervolgens een groot aantal hindoeïstische goden en godinnen. Tenslotte komen ook nog het Boeddhisme en het Jaïnisme aan bod. Deze encyclopedie is, net als alle boeken van Joke en Ko, gedegen geschreven en daarnaast ook nog rijk geïllustreerd met door Joke gemaakte foto’s.

Encyclopedie van Indiase Goden en Godinnen

‘De Magie van Heiligen’ is de derde en laatste encyclopedie van Joke en Ko. Dit boek begint met een beschrijving van wat (Christelijke) heiligen eigenlijk zijn, hoe ze vereerd worden en wat hun link met Paganisme is. Na deze inleiding komen in alfabetische volgorde een groot aantal (maar lang niet alle 10.000) heiligen aan bod. Hun leven wordt beschreven, de manier waarop ze worden afgebeeld, waar en hoe ze vereerd worden en waarvoor je hun hulp kunt inroepen. Dit boek is in twee delen te downloaden.

De magie van heiligen deel 1: tm Joachim

De magie van heiligen deel 2: vanaf Johannes de doper

Behalve boeken hebben Joke en Ko ook verschillende cursussen uitgegeven. Deze zijn hier te downloaden.

cursus Het vieren van de Jaarfeesten

cursus Het vieren van de maanfeesten

cursus Magie

Naast boeken over Wicca, magie, Goden en Godinnen samen met Joke, heeft Ko ook twee spirituele romans geschreven: ‘Het mysterie van Wereldstad’ en ‘Het mysterie van Madoc’. Ook deze zijn hier te downloaden.

Het mysterie van Wereldstad

Het mysterie van Madoc