Heidense Hekserij

Mijn boek ‘Heidense Hekserij’ is hier gratis te downloaden
als pdf: Heidense Hekserij

Mijn boek, Heidense Hekserij,  gaat over het bedrijven van magie, divinatie en healing binnen het religieuze kader van een of meer moderne paganistische religies zoals Wicca, Druïdisme en Asatru.
Heidense Hekserij geeft een uitgebreide uitleg van de religieuze opvattingen en magische praktijken van moderne, paganistische heksen en veel beschrijvingen van rituelen waar de lezer direct mee aan de slag kan. Het is geschikt voor beginners op het heksenpad, maar ook gevorderden kunnen er veel informatie en inspiratie uit halen.
Heidense Hekserij bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over het Paganisme, de religie van de heidense heks. Eerst wordt de geschiedenis van het oude Heidendom in Europa beschreven en aansluitend de ontwikkeling van het moderne Paganisme. Hierbij komen verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen aan bod zoals goden en godinnen, paganistische wereldbeeld en de acht jaarfeesten.
Het tweede deel van dit boek gaat specifiek over de heksenkunsten magie, divinatie en healing. Vooral magie wordt in meerdere hoofdstukken uitgebreid behandeld.
Het derde deel van Heidense Hekserij beschrijft het Sjamanisme en hoe sjamanistische technieken binnen de Hekserij toepasbaar zijn.

“Heidense Hekserij is een waardevol boek, een prima inleiding voor wie zich wil verdiepen in de Wicca of andere verschijningsvormen van het Moderne Heidendom, zoals Asatru. De genoemde onderwerpen worden met veel kennis van zaken en glashelder beschreven.” Uit een recensie door Ko Lankester